İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları

Müşteri ilişkileri öneminin üst düzeyde bulunduğu sektörlerde çalışan bir kurum olarak, insan faktörünün ne denli önemli olduğunun bilincindeyiz. Kendimizi geliştirebilmenin, sahip olduğumuz insan kaynağının gelişiminin sürekli kılınması ile mümkün olduğunun farkındayız.Tüm çalışanlarımızın, kendilerini büyük bir ailenin önemli bir ferdi olarak hissetmelerinin önemine inanıyoruz. Bu ailenin tüm üyelerinin, başarı ve kazanımlarını artırıcı fırsatları yaratmalarına olanak sağlayacak çalışma ortamları geliştirme çabası içerisindeyiz.

Kurum stratejileri ile insan kaynakları yönetiminin eş anlı gelişimi için proaktif, yenilikçi, gelişim odaklı bir bakış açısı ile insan kaynakları sistemlerini geliştirmek ve yürütmek amacımızdır.

İnsan Kaynakları Değerlerimiz

  • Objektiflik ve duyarlılık ilkeleri ile insan kaynakları uygulamalarını diğer birim yöneticileri ve çalışanlarla birlikte işbirliği içinde yürütmek,
  • Çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlamak ve bireysel farklılıkları yönetmek,
  • Değişime açık olmak ve çağın gerekliliklerine uygun sistemlerle çalışılmasını sağlamak,
  • Yaratıcı düşünmenin ve farklı fikirleri dile getirmenin teşvik edildiği bir kurum kültürü oluşturmak,
  • Kurum içinde bilgi paylaşımını ve açık iletişimi teşvik ederek takım ruhunu geliştirmek,